Volgens origine

De werkloosheidsgraad bij de personen van Belgische origine (5,9%) is lager dan de werkloosheidsgraad bij de personen van buitenlandse afkomst, wat ook geldt voor Vlaanderen en voor Wallonië. Voor heel het land bedraagt de werkloosheidsgraad bij de mannen van Belgische origine 5,1%, en bij de vrouwen 6,8%, wat lager is dan de werkloosheidsgraden vastgesteld voor alle andere origines. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen met een andere afkomst dan de Belgische hebben de mensen uit een van de EU-12-landen de laagste werkloosheidsgraden (respectievelijk 6,3% en 9,9%). De mannen met een Maghrebijnse origine en de vrouwen uit een kandidaat-lidstaat hebben binnen hun geslacht de hoogste werkloosheidsgraden (respectievelijk 23,7% en 31,4%). In Brussel liggen de werkloosheidsgraden het laagst bij de mensen uit een EU-12-land (5,3% tegenover 10,1% voor de mensen van Belgische origine). In Vlaanderen en in Wallonië is de werkloosheidsgraad van de personen met een andere origine het laagst bij de mensen uit de EU-14. 

Foto's Steunbetuigingen

Gunilla de Graef

Iedereen heeft recht op het waarmaken van zijn of haar dromen, inclusief de keuze voor een boeiende en vervullende loopbaan. Daarom is discriminatie bij aanwerven een onrecht. Maar ook missen we nog te vaak de juiste man of vrouw op de juiste plaats, omdat we we onze blik laten verengen door vooroordelen of onwetendheid! Diversiteit biedt meerwaarde, ook op de werkvloer!

Prof. Dr. Eva Brems

"Mensen uitsluiten op basis van cultuur of godsdienst is een inbreuk op de mensenrechten"

Chris Braecke, Professor emeritus Internationale Bedrijfscommunicatie (UA)

Vooroordelen zijn geen oordelen, maar buikgevoelens die ruimte en diepte missen. Alleen door rechtvaardig oordelen komt er duurzaam welzijn voor iedereen.

Meyrem Almaci

Pro talent, Contra uitsluiting.  We hebben al genoeg tijd en mensen verspild.

Lucas Catherine

Weg met de kleur van ongelijkheid!

Brahim

Mensen uitsluiten op basis van cultuur of godsdienst is een inbreuk op de mensenrechten.

Prof. dr. Hans De Witte

Ik steun.

Noël Slangen

Vrijheid zonder gelijke kansen is geen vrijheid. Daarom moet discriminatie actief aangepakt worden.

Bert Gabriels

Steun! Steun! Steun!

Marijke Pinoy steunt de campagne

Discriminatie is een misdaad en moet aldus bestreden worden. 

Leki steunt de campagne

Leki steunt de campagne

Els en Simon

Els en Simon steunen.

Simon Keersmaekers

Ik steun.

Zofia Mezeyova

Ik steun.

Guy Beckers

Ik steun.

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier