Persbericht 9/10 Zelfregulering uitzendsector bewijst nood aan overheidscontrole

PERSBERICHT

Zelfregulering uitzendsector bewijst nood aan overheidscontrole

PERSBERICHT Actieplatform #praktijktestennu

Brussel, 9 oktober 2015

Federgon, de koepelorganisatie van uitzendkantoren, stelde gisterenochtend de resultaten van haar derde mystery calling voor in de Commissie voor Werk van het Vlaams parlement. De Commissie leden behandelden in de namiddag de resoluties inzake de aanpak tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. In aanloop naar deze Commissie lanceerde het actieplatform #praktijktestennu een massamail actie om politici te overtuigen dat praktijktesten door de overheid noodzakelijk zijn. Hakim Benichou, woordvoerder van het actieplatform #praktijktestennu stelt dat “de resultaten van de zelfregulering door Federgon aantonen waarom zelfregulering alleen niet volstaat en er nood is aan een handhavingsbeleid door de overheid. De ‘sanctie’ die Federgon beloofde op te leggen aan haar discriminerende leden blijft achterwege en minder dan de helft van de erkende uitzendbedrijven werd getest.”

Geen enkel kwaliteitslabel ingetrokken

In eerdere hoorzittingen in het Vlaams parlement beloofde Federgon dat uitzendkantoren hun kwaliteitslabel kunnen verliezen wanneer ze volharden in het stellen van discriminerend gedrag. Na drie waves van mystery calling op vijf jaar tijd is geen enkel kwaliteitslabel afgenomen ondanks discriminerend gedrag van minstens 1 op 5 kantoren. “Geen wonder als de geteste uitzendkantoren niet steeds dezelfde zijn en het kwaliteitslabel enkel wordt afgenomen indien in twee opeenvolgende waves meer dan 50% negatieve antwoorden gegeven worden,” analyseert Hakim Benichou. Bovendien stelde de directeur van Federgon in de Commissie dat de resultaten van hun mystery calling nooit aan de bevoegde overheidsinspectie worden overgemaakt uit vrees om de helft van hun betalende leden te verliezen. “Zelfregulering kan een handhavingsbeleid door de overheid dus niet vervangen,” stelt Jihad Van Puymbroeck van het actieplatform. Na vijf jaar zelfregulering gaat nog steeds 21% van de uitzendkantoren met een kwaliteitslabel in op de vraag van werkgevers om ‘geen personen met een migratieachtergrond’ te sturen.

Deur op een kier voor praktijktesten

De Commissie voor Werk heeft vandaag de meerderheidsresolutie rond de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt behandeld. Onder druk van de massamailactie van het actieplatform #praktijktestennu is de meerderheidsresolutie lichtjes gewijzigd. Het door de Vlaamse regering ingewonnen juridisch advies van advocatenbureau Eubelius over het gebruik van praktijktesten door de overheid wordt nu expliciet vermeld. “Het opnemen van het juridisch advies in de resolutie kan een eerste stap zijn in de concretisering van een reglementair kader voor praktijktesten uitgevoerd door de Vlaamse sociale inspectie om discriminatie op te sporen,” reageert Wouter Van Bellingen van het actieplatform. “Onze strijd voor praktijktesten door de overheid als sluitstuk van een effectief antidiscriminatiebeleid gaat verder,” besluit Benichou.

Het actieplatform #praktijktestennu is een coalitie van organisaties die werken aan en opkomen voor gelijke kansen en rechten : Minderhedenforum, Hand in Hand, Vlaamse Jeugdraad, Uit de Marge, Kif Kif, Ella, Samenlevingsopbouw Antwerpen. Gesteund door Hart boven Hard en Movement X.

Hakim Benichou

contactpersoon actieplatform #praktijktestennu

hakim.benichou@samenlevingsopbouw.be GSM (0471) 703 489

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden

Foto's Steunbetuigingen

Ali deed mee aan de fotoshoot en steunt de campagne

Racisme is een misdrijf en mag een overheid niet onbestraft laten. Ik pleit voor een structurele aanpak van het probleem.

 

Ludo

Discriminatie is een misdaad en moet aldus bestreden worden

 

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier