Open VLD en CD&V, hou woord en begraaf de praktijktest niet!

Actieplatform #praktijktestennu

Brussel, 5 oktober 2015

Nu donderdag stemt de Commissie voor Werk van het Vlaams Parlement over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. De voorliggende meerderheidsresolutie trekt enkel de kaart van sensibilisering en zelfregulering. Van praktijktesten als noodzakelijk overheidsinstrument om het fenomeen bloot te leggen en te bestraffen, is geen sprake. “Zonder een handhavingsbeleid met praktijktesten blijft discriminatie ongestraft verder woekeren en onze arbeidsmarkt verzieken,” stelt Hakim Benichou van het actieplatform #praktijktestennu. 

Met een filmpje en een massamailactie wijst het platform de meerderheidspartijen op hun onbegrijpelijke bochtenwerk in dit dossier. “We roepen burgers op om massaal standaardmails te versturen naar de parlementsleden om de meerderheidspartijen te herinneren aan hun gemaakte beloftes rond praktijktesten en mystery calling,” zegt Jihad Van Puymbroeck van het actieplatform. 

Juridisch onderzoek 

In februari bleek uit een onderzoek van het Minderhedenforum dat twee op drie dienstenchequebedrijven ingaat op de vraag om geen allochtone poetshulp te sturen. Het ontketende een storm van reacties en verontwaardiging in media en parlement. Naast oppositiepartijen SP.A en GROEN profileerden ook CD&V en Open VLD zich als vurige pleitbezorgers van door de overheid uitgevoerde praktijktesten. De N-VA van Minister Muyters stemde, onder druk van haar coalitiepartners, in om een juridisch advies in te winnen over de mogelijkheid van praktijktesten door inspectiediensten. Dat uitgebreid rapport van topadvocatenkantoor Eubelius bevestigde twee zaken. Ten eerste dat de Vlaamse overheid wel bevoegd is om discriminatie te bestrijden binnen haar bevoegdheidsdomeinen (dienstencheques, interim,...). En ten tweede dat de Vlaamse sociale inspectie op een perfect legale manier toezicht kan houden via praktijktesten en mystery calling, mits hiervoor een decretaal kader met voldoende waarborgen wordt gecreëerd. 

Schuldig verzuim en struisvogelpolitiek 

“Onbegrijpelijk dat de meerderheid het juridisch advies dat ze zelf bestelde, gewoon naast zich neerlegt,” reageert Hakim Benichou op de nietszeggende resolutie waarmee de meerderheid de parlementaire hoorzittingen van de afgelopen maanden over discriminatie wil afsluiten. De meerderheidsresolutie zwijgt in alle talen over het Eubelius-advies en blijft zweren bij sensibilisering en zelfregulering. Nochtans pleitten de vele experts tijdens de hoorzittingen voor een wettelijk kader zodat de sociale inspectie praktijktesten kan uitvoeren. De overheid heeft de plicht om zelf de naleving van haar discriminatieregelgeving te controleren en mag dat niet zomaar uitbesteden aan sectoren en werkgevers. “Door enkel in te zetten op zelfregulering om discriminatie te bestrijden pleegt de overheid schuldig verzuim en doet ze aan struisvogelpolitiek,” vindt Hakim Benichou. “We laten het toezicht op de naleving van de regelgeving op voedselveiligheid en consumentenbescherming toch ook niet over aan supermarkten en banken?,” vervolgt Jihad Van Puymbroeck. 

Woordbreuk 

Met haar filmpje en de massamailing herinnert het actieplatform #praktijktestennu de meerderheidspartijen aan hun verkiezingsbeloftes en eerdere pleidooien in media en parlement voor praktijktesten. “Wij verwachten van onze politici dat ze de daad bij het woord voegen. Het talent dat ondanks de discriminatie op de arbeidsmarkt komt bovendrijven is enkel het topje van de ijsberg. Er zouden veel meer Warda El Kaddouri’s of Ish Ait Hamou’s zichtbaar zijn als discriminatie hard wordt aangepakt,” stelt Benichou.

De Commissie voor Werk buigt zich deze week over de meerderheidsresolutie om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. De zelfregulerings- en sensibiliseringsmaatregelen opgesomd in deze resolutie zijn echter ontoereikend voor een echt antidiscriminatiebeleid. "Een essentieel sluitstuk ontbreekt, namelijk een afdwingbaar en versterkt handhavingsbeleid tegen discriminatie", aldus Hakim Benichou. De Commissie heeft dan ook de verantwoordelijkheid om de meerderheidsresolutie op dat vlak grondig bij te sturen. “We vragen concreet dat de Commissie bij de bespreking van de meerderheidsresolutie het juridisch advies van Eubelius niet negeert. Dat stelt dat de Vlaamse sociale inspectie, mits een decretaal kader, praktijktesten mag inzetten om discriminatie op te sporen en te bestraffen,” besluit Jihad Van Puymbroeck. 

Historische kans 

Ook Warda El Kaddouri, VN-jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad trekt aan de alarmbel: “Het debat blijft al jaren beperkt tot dure woorden en valse beloftes, terwijl discriminatie ongegeneerd en straffeloos blijft bestaan”. Warda ging bij scholen en jeugdorganisaties langs om met maatschappelijk kwetsbare jongeren te spreken over discriminatie. “Deze week speech ik bij de VN namens jongeren voor een hardere aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook in eigen land is het hoogtijd dat politici hun verantwoordelijkheid opnemen en inzetten op een effectief handhavingsbeleid voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik roep hen op om deze historische kans te grijpen en praktijktesten in te voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt”, aldus Warda. 

Bekijk de film en verstuur de standaardmails via http://jobdiscriminatie.be\praktijktestennu.
Het actieplatform #praktijktestennu is een coalitie van organisaties die werken aan en opkomen voor gelijke kansen en rechten.

Minderhedenforum, Hand in Hand, Vlaamse Jeugdraad, Uit de Marge, Kif Kif, Ella, Samenlevingsopbouw Antwerpen. Gesteund door Hart boven Hard en Movement X. 

PS. Het Eubelius-rapport vonden we op de website van Yasmine Kherbache: http://yasminekherbache.be/yasmine-kherbache-dient-decreet-voor-vlaamse-praktijktesten-in/

Hakim Benichou 

contactpersoon actieplatform #praktijktestennu 

hakim.benichou@samenlevingsopbouw.be 

GSM (0471) 703 489 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden

Foto's Steunbetuigingen

Bart Daems

Ik steun.

Alex Agnew

Alex Agnew steunt de campagne.

Moussa Laytouss

hallo,

Ik vind de campagne om discriminatie op de arbeidsmarkt en eigenlijk van de wereld te weren wel héél belangrijk, en niet meer van deze tijd ! Werkloosheid kan meerdere oorzaken hebben, waarvan DISCRIMINATIE zeker één is ! Werkloosheid  en discriminatie leiden of kunnen bevorderend werken om iemand in armoede te doen belanden en/of brengt kansarme gezinnen voor, die dan vaak in een vorm van armoede moeten zien te overleven...

Daarom zeggen wij, Armoede& Discriminatie zijn OnRechten want Recht op Werk=( wat eigenlijk een recht op en tot een persoonlijke ontwikkeling en verrijking) zijn Basis Rechten!!

het zou en mag zelf in de EU grondwet opgenomen worden zodat Armoedeé discrimnatie minder en minder voorkomen zodat meer en meer mensen uit de werkloosheid worden gehaald en dat er op die manier de arbeidsmarkt, nieuwe candidaten nieuwe betrekkingen en/of jobs aangeboden krijgen of kunnen vinden en zich zo dan verder kunnen ontwikkelenen en uiteindelijk heeft een moderne samenleving en maatschappij er ook alle baat bij om armoede & discriminatie aan te pakken en te weren.

Ik stel samen met anderen vast dat de sociale kloof en kloof tussen zij die een leven hebben en zij die de illusie hebben van een leven te hebben is en word eigenlijk, sinds de eeuwwisseling( 1999-2000), de invoering vd nieuwe € munt, de opkomst van nieuwe gigantische economische machten, de kloof tussen arm en rijk langs alle kanten aangepakt werd om de kloof dieper en groter te maken. 

Daarom steun ik en doe ik mee door mensen( vrienden,contacte,enz..) uit te nodigen om hiernaartoe te surfen de link die ik in mijn mail meestuur even te raadplegen en op de website, de knop " IK STEUN", te klikken.

mvg,Grtz,

Moussa L. (....A worried world citizen!)

Annabelle Van Nieuwenhuyse

Annabelle Van Nieuwenhuyse steunt de campagne

Ilse Heip

Onze arbeidsmarkt zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving. Een vicieuze cirkel waar ik mij zorgen over maak: door jarenlange discriminatie en het gebrek aan kansen geraken mensen geïsoleerd en zakken zelfs af naar criminaliteit. Hoe zou je zelf zijn als je geen rooie duit hebt? De gevangenissen reflecteren dit en dat is koren op de molen voor rechtse bewegingen. Die er dan weer voor zorgen dat er meer angst en minder kansen zijn voor anders gekleurde mensen. Hoog tijd om die cirkel te doorbreken... 

Joan Leeflang

Recht op werk voor elke burger. Ongeacht hun huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging  of sexuele geaardheid.

Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool.

Citaat Nelson Mandela.

nicole timmerman

steunbetuiging omdat alle mensen dezelfde noden en verlangens hebben. diversiteit verrijkt!

Yves Van Reusel

Mensen die andere discrimineren missen zoveel rijkdom...

Bert Gabriëls

Steun! Steun! Steun!

Yves Bocklandt

Superdiversiteit is de toekomst. Of we het nu willen of niet. En zoals klimaatverandering een feit is, vormt ook superdiversiteit een uitdaging. Vlaanderen lijkt op dit punt nog steeds op de rem te staan. Heel diep in ons leeft als het ware de hunker naar een ver verleden. Graag willen we het 'onder-ons-houden'. Maar dat 'ons' verkleurt in sneltempo. En zoals het geen zin heeft om rechtopstaand een sterke golf te trotseren, zullen we makkelijker met dit gegeven kunnen omgaan indien we leren mee-surfen op de stroom.

Discriminatie voedt de geweldsspiraal. Het vergroot de druk en polarisatie. De golf wordt dan een clash, die meer pijn en slachtoffers zal veroorzaken, aan beide kanten.

Paul J.J. Beliën

Bruno Verheyden

Geef me werk, werk, werk,

'k heb twee handen, 'k voel me sterk

(De Kreuners, 1984)

Natacha Michiels

Recht op werk voor iedereen!

Hugo Van Dienderen

Discriminatie bij aanwerving is één van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen in onze superdiverse samenleving. Dat hebben tal van studies uitgewezen. We weten dit dus al jaren. Toch maakt het beleid daar geen werk van. dat klaag ik als voorzitter van GroenPlus met kracht aan.

Bart Daems

Samen maken we er werk van!

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier