Nieuwsbrief #praktijktestennu 30 juni 2015

30 juni 2015 -- Marius Dekeyser

'Praktijktesten nu' in de privé en in publieke sector, dat is de voornaamste eis van het gelijknamige actieplatform. Deze nieuwsbrief brengt in kaart wat er in het Vlaams en Federaal parlement gebeurt met die eis. 

PLATFORM #PRAKTIJKTESTENNU

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand tegen racisme vzw, Uit de Marge, Movement X, Kif Kif, Minderhedenforum en Ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calls te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. 

Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

•        praktijktesten en mystery calls in zowel de privé als de publieke sector systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.

•        praktijktesten en mystery calls door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici uiteraard ook mogelijk blijven in beide sectoren.

•        er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun democratische opdracht om discriminatie hard aan te pakken. 

Volg ons op Facebook

Meer info over praktijktesten en mystery calls


INTUSSEN IN HET VLAAMS EN FEDERAAL PARLEMENT

Vlaams parlement

Donderdag 2 juli bespreekt de commissie Werk het decreetsvoorstel van Yasmine Kherbache (SP.A) over de invoering van een decretaal kader voor praktijktesten. Mogelijks zal op de laatste plenaire vergadering van het Vlaams parlement minister Muyters zijn actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt toelichten. 

“Heet van de naald: de Vlaamse meerderheidspartijen dienen vandaag dinsdag 30 juni in het Vlaams parlement een resolutie in met aanbevelingen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Dit is het resultaat van de hoorzittingen afgelopen maanden. Die resolutie bespreekt de commissie Werk volgende week.

Iedereen aan het woord

In diezelfde Commissie Werk werd er intussen al duchtig gediscussieerd met minister Muyters over discriminatie op de arbeidsmarkt. Hierbij deelde een rist organisaties en mensen hun expertise en deed de minister zijn visie uit de doeken.  Vakbonden, werkgeversorganisaties, Minderhedenforum, VDAB, Vlaamse Sociale Inspectie, onderzoekers van het HIVA en juridische experten passeerden de revue. 

Federaal parlement

Op woensdag 1 juli keurt de Kamer mogelijks de resolutie van de commissie Sociale Zaken goed. Die legde intussen al een hele weg af. Dat begon op 22 mei 2015 toen de meerderheidspartijen een resolutie indienden. Enkele weken daarna keurde de commissie Sociale Zaken die goed.

Lees hier de resolutie

Lees hier het verslag van de commissie Sociale Zaken

Tegenresolutie oppositie

De federale fracties van Ecolo-Groen en SP.A dienden intussen elk apart een tegenresolutie in. De Kamer bespreekt al de ingediende resoluties woensdag 1 juli 2015.

Lees hier het voorstel van Groen-Ecolo

Lees hier het voorstel van wet van SP.A 


POLITIEKE PARTIJEN: WAT VINDEN ZIJ NU ECHT VAN PRAKTIJKTESTEN EN MYSTERY CALLS?

‘Wat gaat uw partij doen om het nodige wetgevend kader op zowel Vlaams als federaal niveau te creëren en de toepassing hiervan te garanderen?’

We trokken naar de partijen en legden hen die vraag voor.

De antwoorden van de politici die in hun pen kropen, lees je op http://jobdiscriminatie.be/nieuws/reacties-politieke-partijen-praktijktestennu


BLIKVANGER TIJDENS GEDACHTENWISSELING IN DE COMMISSIE MET MINISTER MUYTERS.

Zelfregulering en sensibilisering: zo ziet de minister graag de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Hij noemt het systematisch inzetten van praktijktests en mystery calls door de overheid een heksenjacht.

Open VLD en CD&V geven hem hierin geen ongelijk en zijn gecharmeerd door zijn actieplan tegen discriminatie.

De grondlijnen van dat actieplan?

  • Controles verdubbelen bij overheidsbedrijven
  • Quick scan bij dienstencheques
  • Meldpunten meer kenbaar maken
  • Parketten moeten discriminatie hoger in prioriteitenlijst plaatsen, en sneller vervolgen

   
Groen en SP.A benadrukten het nut van praktijktesten en mystery calls en hielden vol dat zelfregulering en sensibilisering ontoereikende principes zijn om de strijd aan te binden.

Minister Muyters voegde er nog aan toe dat hij wel zal sanctioneren bij herhaaldelijke overtredingen en dat de grote eensgezindheid over zijn voorgestelde aanpak van hem een tevreden man maken ... 

Wordt dus vervolgd, volg de campagne op Facebook

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Foto's Steunbetuigingen

Anna-Maria

ik steun

Puran en Fariba uit Iran

Wij steunen

Flore uit Togo

ik steun

Marie-Jeanne

Ik steun

Maya uit Bhutan

Ik steun

Rachel uit Engeland

ik steun

Rudolf uit Slovakije

Ik steun

Jennifer uit Slovakije

Ik steun

Rebecca uit Liberia

Ik steun

Teirlynck Noël

Niemand is een übermensch, ook al geloven velen dit van zichzelf. Geef onze medemens, welk ras of kleur ook, ziek of arbeidsgeschikt, werkzoekend of werkloos, gelijke kansen zonder vooroordelen. Open your mind!

Frank Bervoets

Het is tijd.

siska vansevenant

Ik steun

Nestor Medina Velazquez

Een nieuwe wereld zonder racisme!!!

Bruno De Wit

Bruno De Wit, kandidaat voor de SAP op de PVDA+-lijst voor het Vlaams Parlement voor de Provincie Antwerpen, steunt de campanje en zet de strijd voor gelijke rechten en tegen racisme onverminderd verder

Els Haüser

Superdiversiteit!

Slimme werkgevers zorgen voor een mix aan talenten en competenties op hun werkvloer.

Slimme werkgevers houden zich ver van discriminatie en racisme.

Discriminatie en racisme zijn enorme energielekken die ons veel te veel kosten.

Change! 

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier