Hand in Hand tegen racisme vzw verwelkomt Movement X

28 oktober 2014 -- Ludo Segers
Movement X is een nieuwe burgerrechtenbeweging die strijdt tegen alle vormen van discriminatie in onze superdiverse samenleving. Hand in Hand is verheugd met deze bondgenoot in de gemeenschappelijke strijd tegen uitsluiting, discriminatie en racisme.

Op 7 oktober 2014 werd Movement X gelanceerd. De nieuwe beweging constateert een Europa in crisis. Met uitdagingen die zich situeren op economisch, ecologisch, moreel, cultureel en sociaal vlak. De organisatie ziet ook een demografische verschuiving in onze grootsteden. De vroegere dominante blanke meerderheid bestaat niet meer. Maar een erkenning van deze diversiteit met een gelijkwaardige deelname in het maatschappelijk leven en een evenredige machtsverschuiving heeft zich nog niet voorgedaan omwille van uitsluitingsmechanismen, racisme en discriminatie. 

Movement X positioneert zich in deze nieuwe demografische realiteit als een burgerrechtenbeweging die complexloos strijdt tegen alle vormen van discriminatie op basis van afkomst, religie, sociaal-economische positie, gender, klasse of nationaliteit. Enkel een radicale invulling van de democratie geeft een kader waarin kan gestreden worden voor een bestel met een afspiegeling van de nieuwe demografische samenstelling van Europa. 

Movement X wil deze strijd aangaan als onafhankelijke en vernieuwende beweging met een uitgesproken engagement en activisme.  

De strijd tegen racisme en discriminatie en voor erkenning van diversiteit is een lang en moeilijk gevecht met opflakkeringen en dieptepunten. Ook Hand in Hand ontstond op een kantelmoment in de geschiedenis: toen na de Koude Oorlog het vijandsbeeld verschoof van de Russische Beer naar de vreemde migrant. Met onder meer de opkomst van extreemrechts en zelfs racistische moorden. De massale opkomst voor de manifestaties 20 jaar geleden en recente campagnes hebben niet kunnen voorkomen dat vele inwoners nog steeds structurele vormen van racisme, uitsluiting en discriminatie moeten ondergaan. Stemrecht is nog steeds geenvanzelfsprekendheid voor alle inwoners die bijdragen aan onze samenleving. Vluchtelingen worden zelfs regelmatig essentiële grondrechten onthouden. Ook onze campagnes van de laatste jaren rond discriminatie op de arbeidsmarkt hebben - ondanks de vele blijken van steun - niet het gewenste resultaat gebracht. 

Op geen enkel moment in onze geschiedenis dachten we dat deze strijd uitzichtloos was. Steeds waren mensen en organisaties bereid om mee aan de kar te trekken en het beleid uit te dagen haar verantwoordelijkheid op te nemen. 

Vandaag zien we de geboorte van een nieuwe beweging, Movement X. We zijn verheugd dat hiermee een krachtige impuls gegeven wordt aan een brede maatschappelijke beweging die opkomt tegen uitsluiting, discriminatie en racisme. Hand in Hand wenst Movement X veel succes in onze gemeenschappelijke strijd.

Namens Hand in Hand tegen racisme vzw,

Ludo Segers (voorzitter) en Marius Dekeyser (coördinator)

 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier