N-VA Turnhout

Beste,

voor wat betreft uw vragen ivm onze standpunten naar racisme, wensen wij als N-VA Turnhout ons volledig aan te sluiten bij de nationale standpunten van N-VA over dit onderwerp.

De N-VA is voor diversiteit, maar kant zich tegen het opleggen van quota. Streefcijfers zijn in deze wenselijk, maar competenties blijven prioritair bij personeelsaanwerving. Bij gelijke kwalificaties kan voorkeur gegeven worden aan de ondervertegenwoordigde groep. De N-VA wil dat alle werkzoekenden intensieve begeleiding en opleiding krijgen om de vereiste competenties te ontwikkelen. Voorgaand is een recht, maar tegelijkertijd is het ook een plicht om als werkzoekende in te gaan op een passend jobaanbod.

Rol van de gemeente: De gemeente kan hier een regierol opnemen via sociale economie en de brug vormen tussen verschillende diensten voor begeleiding en tewerkstelling. De N-VA kiest echter niet voor extra gesubsidieerde jobs bij de lokale overheid of voor een verdringing van de private markt.

De N-VA kant zich tegen het opleggen van quota als één van de criteria bij de gunning van overheidsopdrachten. Ook hier vindt de N-VA het belangrijk dat lokale overheden een actieve rol spelen in het arbeidsmarktbeleid en de arbeidsdeelname van allochtonen stimuleren. Het gemeente/stadsbestuur kan volgens de N-VA een belangrijke brug vormen tussen de diverse lokale diensten voor de begeleiding en tewerkstelling van werklozen (VDAB, OCMW, RVA, uitzendkantoren,...) en de lokale bedrijven die op zoek zijn naar gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Op het lokale niveau moet worden gezocht naar een evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. N-VA wenst de tewerkstelling van allochtonen te stimuleren en quota zijn hierbij niet wenselijk.

Voor de N-VA is het belangrijk dat de gemeente ‘leeft’ en dat alle burgers, ook de nieuwkomers, het gevoel hebben erbij te horen. Laagdrempelige initiatieven georganiseerd of slechts zijdelings ondersteund door de gemeente moeten de maatschappelijke integratie van de nieuwkomers stimuleren. Verenigingen spelen al een belangrijke rol bij de integratie van nieuwkomers en de N-VA wil deze inspanningen in de toekomst ook verder ondersteunen. Een subsidiebeleid exclusief gericht op etnische of religieuze doelgroepen brengt ons geen stap verder. De N-VA gaat dan ook niet akkoord met het feit dat verenigingen, zoals jeugdbewegingen of socio- culturele verenigingen, bij subsidieaanvragen worden gebonden aan ‘quota-gebonden- voorwaarden’. Een werkelijk inclusieve samenleving, gebaseerd op rechten en plichten, vrijheid en verantwoordelijkheid, en sociale cohesie kan een antwoord bieden op de uitdagingen waarvoor we staan. Subsidiereglementen moeten dan ook gebaseerd worden op objectieve criteria waaraan verenigingen moeten voldoen. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  Mocht u echter nog vragen hebben, aarzel niet om mij te contacteren, Met vriendelijke groeten,
Tom VersmissenVoorzitter N-VA Turnhout 

Partij: 
Gemeente: 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier