GROEN Brugge

Geachte

Hieronder kan u ons stuk uit ons programma lezen over succesvol werken aan diversiteit.

Groen gaat voor progressief diversiteitsbeleid binnen de bestuursorganisatie. Elke gemeente betrekt actief de verenigingen van etnisch-culturele minderheden en beschouwt hen als volwaardige gesprekspartners. Zij zijn immers partners bij emancipatie en integratie. De gemeente maakt voldoende middelen vrij om deze verenigingen te ondersteunen in hun werking. Samenwerking gebeurt met respect voor eigenheid en autonomie. Werk maken van een lokaal diversiteitsbeleid betekent een overkoepelend diversiteitsbeleid tot stand brengen, vanuit een positieve invulling van de  aanwezige verscheidenheid. Nauw  en regelmatig overleg met het middenveld en de zelforganisaties is daarvoor essentieel. Dit kan in de vorm van een (of meerdere) adviesraden die richtinggevende aanbevelingen kunnen uitschrijven. Het bestuur toetst bovendien relevante beslissingen op haar uitwerking op verschillende bevolkingsgroepen en minderheden.Groen streeft naar een weerspiegeling van de diverse samenleving in hun personeelsbestand. We nemenconcrete streefcijfers voor diversiteit in de ambtenarij op in het bestuursakkoord. Het personeel van gemeenten en OCMW, en het politiek personeel worden opgeleid om in hun werk vlot om te gaan met diversiteit.Wat het dragen van levensbeschouwelijke tekenen in openbare dienst betreft, geldt een algemene vrijheid om de genoemde tekenen te dragen.Irrelevante diplomavereisten worden vervangen door erkenning van werkervaring en buitenlandse diploma’s.

Groen pleit daarnaast voor een aantal prioritaire acties om discriminatie tegen te gaan.

In bestekken voor overheidsopdrachten en subsidiereglementen van het stadsbestuur worden non-discriminatie- en diversiteitclausules opgenomen om diversiteit in de privésector te stimuleren. De clausules sluiten discriminerende bedrijven en organisaties uit van procedures voor elke openbare aanbesteding of subsidie, en geeft extra kansen aan bedrijven of organisaties die wel werk maken van een diversiteitsbeleid.Via de meldpunten antidiscriminatie worden sensibiliseringscampagnes opgezet tegen racisme en discriminatie. Maar er is meer nodig. Het lokaal bestuur voert een antidiscriminatiebeleid in de horeca, in de huisvesting, op de arbeidsmarkt, bij de politie,… dat verder gaat dan enkel sensibilisering. Het lokaal bestuur zorgt ervoor dat portiers of horeca-uitbaters, verhuurders, vastgoedmakelaars,… die inbreuken plegen op de discriminatie- en racismewetgeving effectief beboet worden of hun vergunning verliezen. Het bestuur kijkt toe op een degelijke verbalisering van discriminatieklachten door het politiekorps.Het lokale bestuur werkt samen met hogere overheden om discriminatie aan te kaarten en aan te pakken m.b.t. de bevoegdheden die niet lokaal zijn.

Met vriendelijke groet,

Bruno Mostrey

Groen Brugge

Partij: 
Gemeente: 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier