Hilde Schuurmans

Waargebeurd verhaal verwerkt in een artikel door Groen Neerpelt toont de discriminatie bij het zoeken naar een job ( die er wel degelijk is), nog maar eens duidelijk aan. Mensen willen werk, willen hun dromen waarmaken, en willen een betere toekomst voor hun kinderen. 

~~ Arm Vlaanderen?

Het wordt snel gezegd:’ Vreemdelingen zoeken geen werk, weigeren de taal te leren, passen zich niet aan.’ Ze hebben het met andere woorden aan zichzelf te wijten dat de arbeidsmarkt voor ze gesloten blijft. Of het nu allochtonen, excuseer mij voor dit schunnig taalgebruik, van de eerste, dan wel van de tweede of van de derde generatie zijn, het maakt geen verschil. Profiteurs zijn het, die worden betaald door de hard en eerlijk werkende Vlaming.  Lang leve het zwartwerk.

Klopt dit wel? Is het echt zo dat er mensen zijn die het vooruitzicht van een beter loon en verbeterde leef –en werkomstandigheden bewust naast zich neerleggen uit, ja uit wat?
Misschien kan het onderstaande verhaal enig licht op de zaak werpen en de perceptie wat ontkrachten.

Gezin met twee kinderen van de derde generatie ‘gastarbeiders’. Ze hebben het niet te breed, ook al werken ze beiden. De vrouw, die we voor het gemak Rani noemen, werkt als poetsvrouw via het dienstencheque- systeem. Rani spreekt perfect Nederlands, gemiddeld genomen zelfs beter dan sommige van haar Vlaamse landgenoten. Ze draagt in de omgang met haar vriendinnen soms een hoofddoek, maar doet dat niet als ze werkt. Rani mocht vroeger niet verder studeren van haar ouders, al had ze daar de capaciteiten voor. Ze heeft zich voorgenomen dat dit  het laatste is wat ze haar kinderen wil ontnemen. Zij moeten wel de kans krijgen die zij zelf door de tijdsgeest van weleer niet heeft gekregen.
Rani heeft een droom. Een droom die je van een vrouw met  haar achtergrond niet zou verwachten. Vreemd, waarom mogen we dat niet verwachten? 

Haar droom bestaat erin om autorijles te geven. Ze begint een opleiding via het avondonderwijs. De theoretische lessen vormen geen probleem, maar het vak  auto-mechanica wil maar niet lukken.  Maar Rani zet door en wil alsnog slagen voor dit vak. Maar onze maatschappij heeft hier anders over beslist.
Ondanks het feit dat ze nog niet geslaagd is in dit examen, krijgt  ze toch de vraag van Syntra om al naar een stageplaats  te zoeken. Vol goede moed begint ze er aan! Ze schuimt veertien autorijlesscholen in de buurt af. Bij allen vangt ze bot. De ondertoon is duidelijk, U bent van vreemde origine en voldoet daarom niet. Het kan natuurlijk maar een gevoel zijn.  Bij één sollicitatiegesprek echter wordt niet flauw gedaan over de ware reden. De bediende is eerlijk en open: “Mijn baas neemt geen mensen aan van vreemde origine. Ge zult het moeilijk hebben om werk te vinden in deze branche met jouw achtergrond”.

Ze heeft haar droom begraven. De teleurstelling in onze maatschappij is enorm, een depressie loerde om de hoek.
Ze laat Syntra weten wat haar is overkomen. De woordvoerder is formeel. Syntra  verzorgt de opleidingen. Verder niets. Daarmee houdt het op.
Wat baat het mensen te verplichten hun Nederlands bij te spijkeren? Wat baat het deze burgers aan te moedigen te gaan solliciteren? Wat baat een onderwijshervorming in feite (deze zou in grote mate toch gericht zijn op deze groep mensen)?
Wie kan het deze mensen kwalijk nemen om zich over te geven na een twintigste of de vijftigste  procedure en de twintigste of de vijftigste teleurstelling, Kan men zich überhaupt voorstellen dat  iemand zich deze vernedering, want dat is het, telkens opnieuw laat ondergaan?
Zou het toch waar zijn wat schrijfster Chika Unigwe zei in een interview in Knack: “België is een structureel  racistisch land”.

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier