Enkele voorbeelden ter illustratie

Praktijkgevallen. Enkele voorbeelden:

  1. Zaak Feryn (2006-2009): In de Belgische case Feryn heeft het Hof van Justitie een ruime interpretatie gegeven aan het verbod tot discriminatie op grond van ras of etnische afstamming. Het Hof van Justitie oordeelde dat de omstandigheid dat een werkgever publiekelijk verklaart dat hij geen werknemers van een bepaalde etnische afstamming of van een bepaald ras zal aanwerven een directe discriminatie vormt bij aanwerving aangezien dergelijke verklaringen voor bepaalde kandidaten een ernstige reden kunnen zijn om niet te solliciteren en dus een beletsel vormen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt.
  2. Addeco-zaak (2001-2011):  Op vraag van klanten gaf het uitzendbedrijf Adecco een interne code BBB aan bepaalde opdrachten mee (Blue Blanc Belge – in de vee-industrie de naam van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras). Daarmee werd te kennen gegeven dat de klant (de potentiële werkgever) geen allochtonen wilde aannemen. Addeco leende zich tot het discrimineren van allochtonen op vraag van klanten en werd hiervoor ook veroordeeld. In Frankrijk hanteerde het bedrijf een analoge code BBR (Blue Blanc Rouge – de kleuren van de Franse vlag).
  3. Eurolock-zaak (2006-2007): De firma Euro-Lock deed in een plaatselijk publiciteitsblad een oproep voor de aanwerving van een technicus-verkoper die onder andere handig en leergierig moest zijn en een verzorgd voorkomen moest hebben. Een kandidaat-sollicitant met Turkse nationaliteit stelde zich per e-mail kandidaat, maar kreeg de volgende dag al een negatieve reactie teruggemaild door de medewerkster van de zaakvoerder. Zij had echter per vergissing een interne mail van de zaakvoerder bij die e-mail gevoegd. In die interne correspondentie verzocht de zaakvoerder aan zijn medewerkster om de man af te wimpelen. Als reden gaf hij op: “een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien”. De snelle afwijzing van de man in combinatie met de interne e-mail zijn feiten die het bestaan van discriminatie op grond van etnische afstamming deden vermoeden.
  4. Zaak Peter Adelanwa (2007):  "Le chien ne support pas la personne. Risque de morsures voir couleur de peau.": de hond verdraagt de persoon niet. Risico op beten gezien de huidskleur.  (Mijn hond is een racist DS 9/06/2007: ironie)
  5. Volt-reportage 15/09/2010 over discriminerende uitzendbedrijven: uit een undercoverreportage van de VRT bleek dat zes op de acht uitzendkantoren er helemaal geen punt van maken om in te gaan op expliciete vragen van klanten om allochtone uitzendkrachten uit te sluiten, louter op basis van etnische kenmerken die er niet toe doen.
  6. Uit 'De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt': "In het kader van de diversiteitsbarometer werd door het HIVA een onderzoek uitgevoerd naar de discriminatiegraad op de Belgische arbeidsmarkt (Eeman, Capéau, Groenez & Lamberts, 2011). Fictieve sollicitaties werden verstuurd naar aanleiding van bestaande vacatures. Binnen dit onderzoeksproject werden bijvoorbeeld fictieve sollicitaties verstuurd voor Bruno Van Dyck, een 35-jarige Belg, en Abelhamid Habib, een 23-jarige Marokkaan, die beiden solliciteren bij dezelfde werkgever voor een functie in de toeristische sector.  Voor beide fictieve sollicitanten werd een gelijkaardig cv opgesteld waarin vermeld werd dat ze voordien in een reisbureau gewerkt hebben en dat ze ervaring hebben met het ticketing-programma Amadeus. De werkgever ontving van het onderzoeksteam beide cv’s, vergezeld van een gelijkaardige motivatiebrief. We stelden vast dat Bruno Van Dyck hierop een positieve reactie ontving en werd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De sollicitatie van Abelhamid werd echter afgewezen omdat – zo argumenteerde de werkgever - zijn profiel – dat hetzelfde is als dat van Bruno – niet overeenkomt met de gevraagde vereisten. Zo werd vermeld dat kennis van het programma Amadeus – wat overigens wel vermeld werd in het cv – toch vereist was.' 

Foto's Steunbetuigingen

De8 draagt de pin1996

De8 draagt de pin1997

De8 draagt de pin1998

De8 draagt de pin1999

de8 draagt de pin2001

de8 draagt de pin2002

De8 draagt de pin2005

De8 draagt de pin2006

De8 draagt de pin2007

De8 draagt de pin2008

De8 draagt de pin2009

De8 draagt de pin2010

De8 draagt de pin2011

De8 draagt de pin2013

De8 draagt de pin2014

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier