Campagne tegen racistische discriminatie op de arbeidsmarkt

Klik op een gemeente op de kaart om de resultaten van de campagne te zien.

Rappel voor een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid

Iedereen heeft recht op een goede job. Toch blijkt dat allochtonen tot vier keer meer werkloos zijn. Dat komt voor een deel door discriminatie en vooroordelen.
De overheid moet dringend het goede voorbeeld geven en een inhaaloperatie uitvoeren, ook in de gemeenten.
Hand in Hand, de medewerkende organisaties en ondergetekende vragen daarom een engagement van de politieke partijen die opkomen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012:

  • meer allochtonen aan het werk in de verschillende gemeentelijke diensten door een aangepast personeelsbeleid;
    • met streefcijfers die hun aandeel in de bevolking weerspiegelen;
    • met jobs op alle niveaus die rekening houden met hun kennis en ervaring;
  • bedrijven die overheidsopdrachten willen, stimuleren om allochtonen tewerk te stellen (wie discrimineert komt niet in aanmerking);
  • verenigingen die subsidies aanvragen, stimuleren om allochtonen aan te trekken.

Foto's Steunbetuigingen

Anna-Maria

ik steun

Puran en Fariba uit Iran

Wij steunen

Flore uit Togo

ik steun

Marie-Jeanne

Ik steun

Maya uit Bhutan

Ik steun

Rachel uit Engeland

ik steun

Rudolf uit Slovakije

Ik steun

Jennifer uit Slovakije

Ik steun

Rebecca uit Liberia

Ik steun

Teirlynck Noël

Niemand is een übermensch, ook al geloven velen dit van zichzelf. Geef onze medemens, welk ras of kleur ook, ziek of arbeidsgeschikt, werkzoekend of werkloos, gelijke kansen zonder vooroordelen. Open your mind!

Frank Bervoets

Het is tijd.

siska vansevenant

Ik steun

Nestor Medina Velazquez

Een nieuwe wereld zonder racisme!!!

Bruno De Wit

Bruno De Wit, kandidaat voor de SAP op de PVDA+-lijst voor het Vlaams Parlement voor de Provincie Antwerpen, steunt de campanje en zet de strijd voor gelijke rechten en tegen racisme onverminderd verder

Els Haüser

Superdiversiteit!

Slimme werkgevers zorgen voor een mix aan talenten en competenties op hun werkvloer.

Slimme werkgevers houden zich ver van discriminatie en racisme.

Discriminatie en racisme zijn enorme energielekken die ons veel te veel kosten.

Change! 

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier